Türkiye'nin Boy ve Kilo Ortalaması!

Türkiye vatandaşlarının ortalama boyu 167,2 santimetre, ortalama kilosu ise 71,5 kilogram olarak belirlenirken, genç ve orta yaştaki nüfusun boyu ülke ortalamasının üzerine çıktı.

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2010 yılı itibariyle ülkede ortalama boy erkeklerde 172,6 santim, kadınlarda ise 161,4 santim. Ortalama kilo ise erkeklerde 75,8, kadınlarda 66,9 kilogram düzeyinde bulunuyor.

Türk insanının boy ve kilosuna yaş gruplarına göre bakıldığında ise ortalama boy, genç ve orta yaşlı nüfusta ülke ortalamasının üzerine çıkıyor. Ortalama boy 15-24 yaş grubunda 167,5 santim, 25-34 yaş grubunda 168,8 santim ve 35-44 yaş grubunda ise 167,8 santim olarak hesaplandı.

Ortama kilo ise 15-24 yaş grubunda 62,3 kilogram, 35-24 yaş grubunda ise 70,5 kilogram oldu.

Ortalama kilo 75 yaş ve üzerindeki grup hariç diğer yaş gruplarında ise Türkiye ortalamasının üzerinde belirlendi.

-Vücut Kitle Endeksi-

Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanan Vücut Kitle Endeksi (VKİ) ortalaması ise geçen yıl 25,58 oldu.

VKİ erkeklerde 25,44, kadınlarda ise 25,69 olarak hesaplandı.
Endeks, 18,50'nin altında olduğu durumlarda kişi düşük kilolu, 18,50 ile 25,00 arasında olduğu durumlarda normal kilolu, 25,00 ile 30,00 arasında olduğu durumlarda da fazla kilolu kabul ediliyor.

VKİ, 30,00 ve üzerinde olan kişiler ise obez olarak niteleniyor.

-En fit Romenler-

TÜİK verileri VKİ açısından değerlendirildiğinde Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 16,9'u obez, yüzde 33'ü ise fazla kilolu. Başka bir ifadeyle nüfusun yarısı kilo problemi yaşıyor.

Avrupa ülkelerindeki duruma bakıldığında ise 2010 yılı itibariyleobezite oranları en yüksek 5 ülkenin başında yüzde 24,5 ileİngilteregeliyor. İngiltere'yi nüfusunun yüzde 23'ü obez olan İrlanda ve yüzde 22,3'lük obezite oranıyla Malta izliyor.

İzlanda nüfusunun yüzde 20,1'i Lüksemburg nüfusunun da yüzde 20'si obez.

Obezite verileri açısından en iyi durumdaki 5 ülkenin başında ise Romanya geliyor. Nüfusunun yüzde 7,9'u obez olan Romanya'yı yüzde 8,1 ile İsviçre, yüzde 9,9 ile İtalya, yüzde 10 ile Norveç ve yüzde 10,2 ile İsveç takip ediyor.

OECD verilerine göre de 15 yaş üstü obez nüfusta yüzde 30,6'lık oranla ABD başta geliyor. Bu ülkeyi yüzde 24,2 ile de Meksika izliyor. Yine OECD verilerine göre obezite oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 3,2 ile Japonyave Güney Kore.

-Dağılım-

TÜİK verilerine göre 2010 itibariyle yaş grubu ve cinsiyete göre ortalama kilo, boy ve VKİ verileri şöyle;

Ortalama Kilo (Kg)
Ortalama Boy (cm)

VKİ

Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Toplam
71,5 75,8 66,9 167,2 172,6 161,4 25,58 25,44 25,69
15-24
62,3 67,4 57,2 167,5 172,7 162,1 22,22 22,58 21,76
25-34
70,5 76,4 64,2 168,8 174,7 162,5 24,75 25,04 24,33
35-44
75,8 80,7 70,4 167,8 173,2 161,7 26,92 26,89 26,91
45-54
77,5 79,5 75,2 166,4 171,3 160,8 27,99 27,08 29,10
55-64
76,8 78,2 75,3 165,1 170,1 159,6 28,17 27,02 29,57
65-74
74,0 76,2 72,0 164,9 170,4 159,6 27,22 26,22 28,25
75
68,6 71,2 65,9 163,0 167,9 157,8 25,82 25,26 26,43

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !